Khóa Học Chiết Xuất SCA – Brewing Combo (level 1 + 2 + 3)

25.000.000 

Tại Stone Village chúng tôi tin rằng đào tạo chuyên nghiệp là cách tốt nhất để có được các kỹ năng, tránh những sai lầm và theo dõi nhanh quá trình phát triển tạo ra những sản phẩm cà phê cho người tiêu dùng cuối cùng. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo trong ngành cà phê, đặc biệt bạn là một Barista, Coffee owner, Coffee R & D products thì đây là những lý do tại sao chúng tôi cho rằng bạn nên xem xét nghiêm túc việc đào tạo chuyên nghiệp.