Khóa Học Thử Nếm SCA – Sensory Skills (level 1)

5.000.000 

Khóa học Sensory Skills Foundation giới thiệu các yếu tố cần thiết của đánh giá giác quan theo cách thức thực tế và tương tác, nghiên cứu cách các giác quan của con người ảnh hưởng đến nhận thức và cách áp dụng kiến ​​thức này khi đánh giá các đặc tính tự nhiên của cà phê.

Người học có khả năng phân biệt một số khía cạnh cảm quan của cà phê bao gồm cơ thể, độ chua, vị đắng và hơn thế nữa. Khóa học giới thiệu các tài liệu tham khảo về nhận dạng hương thơm và cũng tập trung vào mục đích và quy trình tiến hành thử SCA.