Khoá Học Nhân Xanh SCA – Green Bean (level 3)

17.000.000 

Khóa học Green Coffee Professional xây dựng dựa trên các khái niệm và kỹ năng được giới thiệu trong khóa học Green Coffee Intermediate chuẩn bị cho người học các chức năng công việc quản lý trong nghề cà phê nhân. K

hóa học tương tác này bao gồm các khía cạnh chính của thực vật học cà phê, tác động của biến đổi khí hậu, quản lý trang trại, phương pháp chế biến, các lỗi cảm quan thường gặp, phân tích mẫu, thị trường kỳ hạn vì chúng liên quan đến thương mại xanh, quản lý danh mục đầu tư, các yếu tố trong chi phí sản xuất cà phê xanh, hợp đồng cân nhắc, kế hoạch mua hàng có mục tiêu, đánh giá nhà cung cấp và chứng nhận của bên thứ ba.

Bài kiểm tra viết kiểm tra kiến ​​thức khóa học chuyên nghiệp trong khi bài kiểm tra thực hành đánh giá khả năng của người học trong việc xác định một số khiếm khuyết cảm quan nhất định, tiến hành các quy trình lấy mẫu để có tính nhất quán, tạo tiêu chuẩn cho khách hàng, phân tích mẫu và đưa ra quyết định mua hàng.

Danh mục: ,