Trọng tài thương mại cà phê

Dự án trọng tài cà phê

Đặt phòng lab kiểm định, kiểm soát chất lượng, chuẩn hóa thị trường, profile rang, bean (nhân xanh), pha chế, tạo giá trị cho nhà sản xuất và nhà rang
Chúng tôi thu phí dịch vụ 10.000đ/kg khi kết nối thương mai thành công 2 bên nhà sản xuất và nhà rang, làm việc bền vững, trung thực và công khai