Khoá Học Rang SCA – Roasting (Level 2)

7.000.000 

Các học phần Rang cung cấp kiến thức về quy trình rang, bao gồm chu trình rang, mức độ rang, xác định các khuyết tật, những thay đổi vật lý mà hạt cà phê phải trải qua trong quá trình rang, cũng như quản lý không gian làm việc và sản xuất tinh gọn.

Danh mục: ,