Khóa Học Cupping Thử Nếm Coffee

4.000.000 

“From farm to cup” là mô hình quản lý chất lượng đầu cuối, kết nối các nguồn lực để đảm bảo chất lượng nguyên liệu tươi ngon “từ nông trại đến ly cà phê”.