Khoá Học Nhân Xanh SCA – Green Bean (level 2)

7.000.000 

Khóa học Cà phê nhân xanh (level 2) xây dựng dựa trên kiến ​​thức thu được trong khóa học Nền tảng và chuẩn bị cho người học những chức năng công việc phức tạp hơn trong nghề cà phê nhân. Người học sẽ có cái nhìn sâu hơn và cân bằng hơn về thực vật học, nông học, thời vụ, chế biến, nghỉ ngơi, vận chuyển, bảo quản, khử caffein, thị trường, chứng nhận, giao dịch và sự khác biệt về chất lượng.

Người học cũng được giới thiệu về phân loại, khuyết tật và các thuộc tính tích cực khi chúng liên quan đến hợp đồng cà phê nhân. Bài kiểm tra viết kiểm tra kiến ​​thức của khóa học trung cấp trong khi bài kiểm tra thực hành đánh giá khả năng phân loại cà phê theo quy mô của người học; xác định các khiếm khuyết về thể chất; phân biệt trực quan các mẫu dựa trên quy trình, loài và giống; phát hiện các khuyết tật về cảm quan; và tiến hành các thủ tục cơ bản của phân tích mẫu.

Danh mục: ,