Đề thi test đầu vào

Đề thi test đầu vào: https://forms.gle/8uHJJggi6UfzraAM8
Anh chị hoàn thành chụp lại màn hình số điểm, tính phần trăm đạt được và gửi về nhóm nhé ạ.